Česká Škola

Filozofie České Školy

Osnova České Školy je založena na principech filozofie České školy Bez Hranic.

Výuka na naší škole je založeny na metodě úplné imerse, kdy dítě během školních aktivit je plně v česky hovořícím prostředí.

total immersion

podstatné jméno
česky: úplná imerse (vnoření)

 • celkové duševní zapojení do něčeho.
  „příležitost pro úplné ponoření do jazyka a kultury”

Cílem je, aby děti mluvily česky, psaly česky, četly česky a byly si vědomi české a slovenské kultury a dědictví.

Většina dětí z školy pocházejí z dvojjazyčných manželství, kde jeden z rodičů je české či slovenské národnosti. Dítě je tedy vystaveno českému nebo slovenskému jazyku od narození. Ačkoli žádnému dítěti nebude bráněno se účastnit programu, v závislosti na jeho / její národnosti, etnické příslušnosti nebo schopnostem.

Naše škola je vhodná pro děti od 5 let, v závislosti na schopnostech. Lekce jsou vedeny kvallifikovanou učitelkou a děti jsou ve třídě sami bez rodičů.

Pro mladší děti, od narození do 5 – 6 let pořádáme dětskou školku, která se koná v sousední místnosti.

Kdy a kde

Kdy: Každou neděli *
Čas: 10 hodin – 12 hodin.
Kde: Tauranga Boys‘ College, 13th Ave, Tauranga

* Kromě školních prázdnin a svátků. Viz kalendář pro podrobnosti.

Zobrazit kalendář školy

Učitelka

Member - klara-luxfordrulisek

Klara Luxford Rulisek

Učitelka

Kateřina Fleková

Učitelka

Struktura Lekce

Hodina je rozdělena do dvou bloků, rozdělenych patnácti minutovou přestávkou.

Učitel přivítá každého žáka individuálně a dítě pozdraví učitele nazpět. Každé dítě dostane příležitost si procvičit pravidla dobrého chování.

Učitelka: „Dobré ráno, Kačko”.

Žák: „Dobré ráno, Kláro”.

Prvních deset minut od začátku hodiny, žáci cvičí základní českou slovní zásobu psaním na osobní tabulky. Každá lekce je zaměřena na skupinu nových slov, které si žáci procvičí v různých situacích. Každá hodina obsahuje základní stavební bloky jako psaní, čtení a mluvnici.

Hlavní důraz se klade na rozšiřování slovní zásoby a plynulost v sebevyjádření. Děti se učí používat správnou gramatiku. Zájmy dětí jsou rozšířovány v oblasti umění, hudby, přírody a fyzických dovedností. Učí se o tradičních českých oslavách a tradicích.

Každé dítě obdrží psací notes, který je rozdělen na dvě části. Zepředu se používá pro cvičení psaní a zezadu pro kresby a ilustrace. Při práci na svých projektech, jsou děti podporovány aby mezi sebou mluvily česky, i když pro mnohé to není přirozené.

Žáci mají svůj čtenářský deník do kterého zapisují česky psané knížky, které četli doma s rodiči nebo samy. Učitelka odměňuje každou zapsanou knihu, ‚grošíkem‘. Přečtěte si níže o Groších a Tolarech.

Galerie – Ukázky naší práce

[srizonfbalbum id=1]

Témata Lekcí

Každá lekce je tematicky založená kolem zajímavého témata. Děti jsou požádány, aby dělaly trochu přípravy před každou hodinou. Například zjistit, odkudpocházejí rodiče, nebo najít zajímavou pohlednici jejich rodiny, v České republice.

 • Moje rodina
 • Můj domov
 • Školní prostředí
 • Fauna a flora
 • Hry

Co jsou Groš a Tolar?

Abychom spravně motivovali naše žáky, vymysleli jsme systém odměňování, který je založen na odměňování pozitivních výsledků imaginární měnou – Grošek a Tolar. Při každé lekce mají žáci možnost vydělat grošek, ať už jde věnováním pozornosti, tvrdou prací, dobrým chováním, nebo vyplněním čtenářského deníku.

Dnešní Směnárna
1 Tolar = 10 groš

Tržnice

Groše a tolary se stávají velmi vyhledávanou měnou, když přijde čas na tržnici. Na tržnici děti mohou směnit své speciální peníze za pěkné věci domů, do školy nebo za dobroty. Ať už jsou to nové pastelky, omalovánky, trochu sladkostí nebo nová knížka.

Když se dětí zeptáte, tak vám sborově odpoví že se na tento den velmi těší.

Pokud pomineme koupi nových věcí, tolary, groše a tržnice plní též vzdělávací roli. Děti se podvědomě učí zlomky, konverzi jedné mince v druhou, a též jak s penězi hospodařit. V neposlední řadě tento systém odměn posiluje pozitivní chování.

Očekávané Výsledky

Na konci školního roku, Vaše dítě bude schopno:

 • Poslouchat mluveného slova (řeč učitele) a bude schopen interpretovat pointu v jeho / jejích vlastních slovech.
 • Hovořit o daném obrázku a vyprávět příběh, který vyjadřuje.
 • Dokáže vyjmenovat většinu objektů kolem něj / ní a dokáže sestavit větu o nich.
 • Dokáže komunikovat pomocí vět, a v případě potřeby umí používat neverbální komunikace, aby zjistilo, zdali je chápáno.
 • Dokáže zpívat písně, říkat rýmy či příběhy a podílí se na tradičních českých a slovenských tancích.
 • Chápe jednoduché vtipy a kvízy, dokáže přijít s vlastní verzí.
 • Dokáže rozpoznat a říci jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma.
 • Dokáže rozpoznat jednoduché piktogramy, symboly, dopravní značení, varovné signály.
 • Zná pozdravy, slušné chování, umí tvořit otázky.
 • Umí vést konverzaci (dodržuje pravidla konverzace).
 • Používá fantazii, dokáže vyjádřit sám / sama sebe.
 • Vyjadřovat jeho / její pocity.
 • Má zájem o knihy, zná klasické české příběhy.
 • Vyslovuje slovo správně, používá správnou interpunkce v mluvené řeči, jakož i odpovídající tón jazyka.
 • Dokáže rozpoznat všechna písmena a čísla, můžete psát běžně používaná slova a dát je do gramaticky a sémanticky správné věty.

Připraveno dne: 04.07.2015
Revize: každoročně
Vytvořila:
Klara Luxford-Rulíšek.

Poplatek

Noví studenti platí $ 15 jednorázové zápisné . Každé dítě starší 1 roku platí $20/ za čtvrtletí . Tento poplatek si můžete odepsat z daní. Od našeho finančního pracovníka obdržíte potvrzení před koncem daňového roku.

Registrační poplatek se používá k částečnému krytí:

 • Administrace
 • Učební materiál a pomůcky
 • Sešit studenta

Aktivity, které se konají mimo standardní třídy v Tauranga Boys‘ College můžou být nadále zpoplatněné.

Prosím, vyplňte níže uvedený formulář pro registraci vašeho dítěte (dětí).

Platba Online

Urychlete nám zpracování vaší žádosti, tím že převedete platbu internetovým bankovnictvím. Děkujeme.

ref: Jméno ditěte
particulars:
REGISTRACE

Bankovní info

Přineste si Sebou

Pomůcky potřebné na hodinu:

 • Tužku
 • Gumu
 • Ořezávátko na tužky
 • Pastelky
 • Dětské nůžky
 • Pravítko
 • Lepidlo

Registrace do České Školy

Registrační formulář

Formuláře

Nyní se můžete zaregistrovat do školy online.

Registrační Formulář

Google Forms, English
17/10/2015

Místo Konání Školy a Školky

Škola a Školka

Česká Škola a Školka
Tauranga Boys‘ College
Devonport Rd.
Tauranga

Vyhledej trasu →

Dejte Nám Vědět


  Preferujete Telefonicky?

  Tel: +64 (0)21 105 5798