Česká Školka

Filozofie České Školky

Výuka je založena na osnově výuky předškolních dětí na Novém Zélandu Te Whariki (MoE 1996), a filozofii České Školy Bez Hranic.

Výuka v naší školce je založena na principu úplné imerse, kdy dítě během školních aktivit je plně v česky hovořícím prostředí. Ačkoliv, v naší školce též představujeme aspekty slovenského jazyka, zejména písničky a říkadla.

total immersion

podstatné jméno, původ anglický
česky: úplná imerse (vnoření)

 • celkové duševní zapojení do něčeho.
  „příležitost pro úplné ponoření do jazyka a kultury”

Cílem je, aby děti mluvily česky, psaly česky, četly česky a byly si vědomi české a slovenské kultury a dědictví.

Většina dětí z školy pocházejí z dvojjazyčných manželství, kde jeden z rodičů je české či slovenské národnosti. Dítě je tedy vystaveno českému nebo slovenskému jazyku od narození. Ačkoli žádnému dítěti nebude bráněno se účastnit programu, v závislosti na jeho / její národnosti, etnické příslušnosti nebo schopnostem.

Náš dětská školka je vhodná pro děti od narození do 6 let. V závislosti na schopnostech a osobní preferencí, děti kolem věku 5 let mohou pokročit do školní třídy, kterou provozujeme současně.

Lekce jsou vedeny vyškolenou učitelkou. Vyžadujeme aby alespoň jeden z rodičů (opatrovník) dítěte se účastnil hodiny a aktivně se zapojoval do her, písniček a aktivit.

Lekce poskytují příležitosti pro děti (a rodiče) komunikovat v rodné řeči v hravém pozitivním prostředí. Děti se učí jazyk a nové dovednosti.

Kdy a kde

Kdy: Každou neděli *
Čas: 10 hodin – 12 hodin
Kde: Tauranga Boys‘ College, 13th Ave, Tauranga

* Kromě školních prázdnin a svátků. Viz školní kalendář pro rozvrh hodin.

Jste vítáni, se k nám přijít podívat na hodinu a ozkoušet si, zdali se Vám a dětem bude líbit co děláme. Též budete mít příležitost se setkat s ostatními rodiči a navázat nové společenské styky. Koneckonců, nejlepší způsob učení je hrou s ostatními dětmi. Naše děti často po hodině míří do přilehlého parku, kde si spolu hrají a dovádějí. Ovšem varujeme, většinou se jim nechce jít domů.

Učitelky

Kamila Lyons

Učitelka Školky

Kateřina Fleková

Učitelka Školky
Aja Hansen

Ája Hansen

Učitelka Školky

Bezpečné Prostředí Pro Vaše Děti

Naše ECEEarly Childhood Education učitelky byli prověřeny policií v souladu se zákonem o Ochraně Dětí (VCA) 2014 s cílem posílit bezpečnost a kompetence profesionálů, kteří pracují s dětmi. Přečtěte si více  

Kromě toho, Kamila Lyons je kvalifikovaná v poskytování první pomoci v souladu s požadavky Education (Early Childhood Services) Regulations 2008. 

Certifikace

Česka Školka je certifikovaná Ministerstvem Školství Nového Zélandu v souladu s Education (Playgroups) Regulations 2008. Registrační číslo 46653.

Zobrazit certifikát

Struktura Lekce

Každá lekce v naší školce se řídí podobným plánem s oběnou témata, kde každý týden se snažíme představíme něco nového.

 • Vítáme se (každé dítě je vítáno individuálně)
 • Rozcvička
 • Písničky, rýmování, muzika
 • Výtvarná výchova
 • Činnosti
 • Volná hra
 • Loučení
Každé dítě má svoje portfolio, kde si může tvořit a tím si zachovává stopu svého rozvoje.

Charaktristika Plánu

Hlavním cílem pro předškolní děti, je rozšiřování slovní zásoby a plynulost v vyjádřování. Děti se učí používat správnou gramatiku. Zájmy dětí jsou rozšířeny v oblasti umění, hudby, přírody a fyzických dovedností. Děti se učí o českých oslavách a tradicích.

Témata Lekcí:

 • Čas a já
 • Mé tělo a já
 • Lidé kolem mě a já
 • Můj domov a já
 • Příroda a já
 • Příběh a já

Očekávané Výsledky

Na konci předškolního věku, by dítě mělo být schopné:

 • Poslouchat mluveného slova (řeči učitele) a schopno interpretovat děj v vlastních slovech nebo výtvarně vyjádřit.
 • Umí mluvit o obrázcích, které najde, nebo vyprávět příběh, které vyjadřují.
 • Dokáže vyjmenovat většinu objektů kolem něj / ní.
 • Může zahrát krátký příběh na zadané téma.
 • Dokáže komunikovat pomocí slov a neverbální komunikace.
 • Dokáže zpívat písničky, předříkávat básničky a příběhy.
 • Chápe jednoduché vtipy a kvízy.
 • Dokáže rozpoznat a říci jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma.
 • Dokáže rozpoznat jednoduché piktogramy, symboly, dopravní značení, varovné signály.
 • Zná pozdravy, slušné chování, umí tvořit otázky.
 • Umí vést konverzaci (dodržuje pravidla konverzace).
 • Používá svoji fantazii, umí vyjádřit sám sebe.
 • Dokáže vyjádřit své pocity.
 • Má zájem o knihy, zná klasické české příběhy.
 • Vyslovuje slovo správně, používá správnou interpunkce v mluvené řeči, jakož i odpovídající tón jazyka.
 • Dokáže rozpoznat některá písmena a čísla, umí rozpoznat některá napsaná slova, jako máma, a umí rozpoznat své vlastní křestní jméno.
 • Dokáže poslechem rozpoznat první a poslední slabiky ve slovech.
 • Dokáže napsat své vlastní křestní jméno.
 • Umí držet tužku správně.

včela

Plán dne: 1.2.2015 Hodnocení: každoročně Vytvořila: Dana Dunford, Kamila Lyons, Jana Bennett.

Prosím sdílejte Vaše připomínky k našemu vzdělávacímu plánu a tématům.
Dejte nám vědět, co se Vám a dětem líbí či nelíbí, zdali znáte nějaké nové písničky, které bychom měli zahrnout nebo aktivity, které byste chtěli vidět jako součást lekce.

Zpětná vazba

Plány Lekcí

Registrace

Poplatky

Noví studenti platí $ 15 jednorázové zápisné . Každé dítě starší 1 roku platí $20/ za čtvrtletí . Tento poplatek si můžete odepsat z daní. Od našeho finančního pracovníka obdržíte potvrzení před koncem daňového roku.

Registrační poplatek se používá k částečnému krytí:

 • Administrace
 • Učební materiál
 • Sešit studenta

Aktivity, které se konají mimo standardní třídy v Tauranga Boys‘ College můžou být nadále zpoplatněné.

Prosím, vyplňte níže uvedený formulář pro registraci vašeho dítěte (dětí).

Registrační formulář

Platba Online

Urychlete nám zpracování vaší žádosti, tím že převedete platbu internetovým bankovnictvím. Děkujeme.

ref: JMÉNO DÍTĚTE
particulars:
REGISTRATION

Bankovní detaily

Osvědčení o registraci

Certifikát Ministerstva Školství

JPG, 231KB, Anglicky
17/02/2015
Stáhnout

Zásady a Předpisy

Playgroup Overview and Lesson Plans

Stáhnout

Health and Safety Policy

Stáhnout

Schedule of Notifiable Diseases

Stáhnout

Child Protection Policy

Stáhnout

Emergency Plan

Stáhnout

Campus Layout and Evacuation

Stáhnout

Equipment Inventory

Stáhnout

Emergency Drills Register

Stáhnout

Session Hazards Checklist

Stáhnout

Cleaning Schedule

Stáhnout

Místo konání České Školy a Školky

Škola a Školka

Česká Škola a Školka
Tauranga Boys‘ College
Devonport Rd.
Tauranga

Vyhledej trasu →

Kontakt


  Preferujete Telefonicky?

  Tel: +64 (0)21 105 5798

  Granty Ministry of Education NZ

  Playgroup Funding Report Jul 2015 – June 2016

  Stáhnout

  Zpětná Vazba

  Pokud máte cokoliv s čím byste se nám rádi svěřili, ať to už je kvalita výuky, kvalita či čistota prostor, či cokoliv jiného co bychom mohli zlepšit, prosím sdělte nám přes kontaktní formulář. Pokud byste si rádi udrželi anonymitu, zadejte Anonym a email anonymous@example.com .