Česká Školka

Filozofie České Školky

Výuka je založena na osnově výuky předškolních dětí na Novém Zélandu Te Whariki (MoE 1996), a filozofii České Školy Bez Hranic.

Výuka v naší školce je založena na principu úplné imerse, kdy dítě během školních aktivit je plně v česky hovořícím prostředí. Ačkoliv, v naší školce též představujeme aspekty slovenského jazyka, zejména písničky a říkadla.

total immersion

podstatné jméno, původ anglický
česky: úplná imerse (vnoření)

 • celkové duševní zapojení do něčeho.
  „příležitost pro úplné ponoření do jazyka a kultury”

Cílem je, aby děti mluvily česky, psaly česky, četly česky a byly si vědomi české a slovenské kultury a dědictví.

Většina dětí z školy pocházejí z dvojjazyčných manželství, kde jeden z rodičů je české či slovenské národnosti. Dítě je tedy vystaveno českému nebo slovenskému jazyku od narození. Ačkoli žádnému dítěti nebude bráněno se účastnit programu, v závislosti na jeho / její národnosti, etnické příslušnosti nebo schopnostem.

Náš dětská školka je vhodná pro děti od narození do 6 let. V závislosti na schopnostech a osobní preferencí, děti kolem věku 5 let mohou pokročit do školní třídy, kterou provozujeme současně.

Lekce jsou vedeny vyškolenou učitelkou. Vyžadujeme aby alespoň jeden z rodičů (opatrovník) dítěte se účastnil hodiny a aktivně se zapojoval do her, písniček a aktivit.

Lekce poskytují příležitosti pro děti (a rodiče) komunikovat v rodné řeči v hravém pozitivním prostředí. Děti se učí jazyk a nové dovednosti.

Kdy a kde

Kdy: Každou neděli *
Čas: 10 hodin – 12 hodin
Kde: Tauranga Boys‘ College, Devonport Rd., Tauranga

* Kromě školních prázdnin a svátků. Viz školní kalendář pro rozvrh hodin.

Jste vítáni, se k nám přijít podívat na hodinu a ozkoušet si, zdali se Vám a dětem bude líbit co děláme. Též budete mít příležitost se setkat s ostatními rodiči a navázat nové společenské styky. Koneckonců, nejlepší způsob učení je hrou s ostatními dětmi. Naše děti často po hodině míří do přilehlého parku, kde si spolu hrají a dovádějí. Ovšem varujeme, většinou se jim nechce jít domů.

Učitelky

Kamila Lyons

Učitelka Školky
Dana Dunford

Dana Dunford

Prezident / Učitelka Školky

Bezpečné Prostředí Pro Vaše Děti

Naše ECEEarly Childhood Education učitelky byli prověřeny policií v souladu se zákonem o Ochraně Dětí (VCA) 2014 s cílem posílit bezpečnost a kompetence profesionálů, kteří pracují s dětmi. Přečtěte si více  

Kromě toho, Kamila Lyons je kvalifikovaná v poskytování první pomoci v souladu s požadavky Education (Early Childhood Services) Regulations 2008. 

Certifikace

Česka Školka je certifikovaná Ministerstvem Školství Nového Zélandu v souladu s Education (Playgroups) Regulations 2008. Registrační číslo 46653.

Zobrazit certifikát

Struktura Lekce

Každá lekce v naší školce se řídí podobným plánem s oběnou témata, kde každý týden se snažíme představíme něco nového.

 • Vítáme se (každé dítě je vítáno individuálně)
 • Rozcvička
 • Písničky, rýmování, muzika
 • Výtvarná výchova
 • Činnosti
 • Volná hra
 • Loučení
Každé dítě má svoje portfolio, kde si může tvořit a tím si zachovává stopu svého rozvoje.

Charaktristika Plánu

Hlavním cílem pro předškolní děti, je rozšiřování slovní zásoby a plynulost v vyjádřování. Děti se učí používat správnou gramatiku. Zájmy dětí jsou rozšířeny v oblasti umění, hudby, přírody a fyzických dovedností. Děti se učí o českých oslavách a tradicích.

Témata Lekcí:

 • Čas a já
 • Mé tělo a já
 • Lidé kolem mě a já
 • Můj domov a já
 • Příroda a já
 • Příběh a já

Očekávané Výsledky

Na konci předškolního věku, by dítě mělo být schopné:

 • Poslouchat mluveného slova (řeči učitele) a schopno interpretovat děj v vlastních slovech nebo výtvarně vyjádřit.
 • Umí mluvit o obrázcích, které najde, nebo vyprávět příběh, které vyjadřují.
 • Dokáže vyjmenovat většinu objektů kolem něj / ní.
 • Může zahrát krátký příběh na zadané téma.
 • Dokáže komunikovat pomocí slov a neverbální komunikace.
 • Dokáže zpívat písničky, předříkávat básničky a příběhy.
 • Chápe jednoduché vtipy a kvízy.
 • Dokáže rozpoznat a říci jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma.
 • Dokáže rozpoznat jednoduché piktogramy, symboly, dopravní značení, varovné signály.
 • Zná pozdravy, slušné chování, umí tvořit otázky.
 • Umí vést konverzaci (dodržuje pravidla konverzace).
 • Používá svoji fantazii, umí vyjádřit sám sebe.
 • Dokáže vyjádřit své pocity.
 • Má zájem o knihy, zná klasické české příběhy.
 • Vyslovuje slovo správně, používá správnou interpunkce v mluvené řeči, jakož i odpovídající tón jazyka.
 • Dokáže rozpoznat některá písmena a čísla, umí rozpoznat některá napsaná slova, jako máma, a umí rozpoznat své vlastní křestní jméno.
 • Dokáže poslechem rozpoznat první a poslední slabiky ve slovech.
 • Dokáže napsat své vlastní křestní jméno.
 • Umí držet tužku správně.

včela

Plán dne: 1.2.2015 Hodnocení: každoročně Vytvořila: Dana Dunford, Kamila Lyons, Jana Bennett.

Plány Lekcí

Registrace

Poplatky

Studenti od 1 roku výše platí čtrvtletní přispěvek $20/dítě na účet Czech and Slovak Club Tauranga Inc. (od 1.1.2016)

Registrační poplatek se používá k částečnému krytí:

 • Administrace
 • Učební materiál
 • Sešit studenta

Aktivity, které se konají mimo standardní třídy v Tauranga Boys‘ College můžou být nadále zpoplatněné.

Prosím, vyplňte níže uvedený formulář pro registraci vašeho dítěte (dětí).

Registrační formulář

Platba Online

Urychlete nám zpracování vaší žádosti, tím že převedete platbu internetovým bankovnictvím. Děkujeme.

ref: JMÉNO DÍTĚTE
particulars:
REGISTRATION

Bankovní detaily

Osvědčení o registraci

Certifikát Ministerstva Školství

JPG, 231KB, Anglicky
17/02/2015

Formuláře

Registrace

Formulář

Google Docs, Anglicky
17/02/2015

Místo konání České Školy a Školky

Škola a Školka

Česká Škola a Školka
Tauranga Boys‘ College
Devonport Rd.
Tauranga

Vyhledej trasu →

Kontakt

Preferujete Telefonicky?

Tel: +64 (0)21 105 5798